Hasil Test Shot Sony A6000 + Zhong Yi Turbo Lens + Canon 85mm


Zool
Sony A6000
Zhong Yi Lens Turbo
Canon 85mm
LR + VSCO

Ulasan