Seminggu dengan Sony Nex5

Assalamualaikum

Walaupun Sony Nex5 adalah satu kamera yang agak lama di pasaran namuan saya telah mencuba untuk mengunakanya selama seminggu dan berikut adalah hasil daripada penggunaan kamera tersebut.Sebahagian daripada koleksi gambar yang diambil mengunakan Sony Nex5

 Ulasan